Crònica de 1982

Seguidament i a continuació de tots els actes festers haguts durant l’any  82 i final del 81, en les nostres festes tradicionals, servisca la present memòria  adjunta a l’acta de Rams, com a balanç d’aquesta, la qual es detalla a  continuació: 

Com a encapçalament de la mateixa es va aprovar per l’Assemblea del  dia 23-5-81, la renovació de la Junta Directiva la qual en el seu moment es va  donar a conèixer a tots els festers. 

Seguidament va arribar el mig any el qual es va celebrar amb tots els  actes programats, assistint al concurs de l’olleta que va tindre lloc en la glorieta,  al llarg del mateix va ser amenitzat per la popular xaranga, tenint lloc  seguidament el sopar en el local del carrer la Cordeta per a posteriorment  desfilar pel carrer S. Nicolau amb la nostra banda de música de Palomar. A  partir de l’esmenta’t Mig Any es comença a sentir aqueix aire fester i com no  arribem a les tradicionals festes de Fontilles, lluint la meravellosa i excepcional  esquadra del Capità. 

Per aqueix camí d’actes festers Arribem ja a la Glòria Oficial de les  nostres festes, amb ella s’obri aqueix pròleg fester, nostre Glorier va ser  representat pel fester Jorge Ripoll i va ser Glorier d’Hospital Sebastián López,  que com a anècdota es va deixar el peto a casa i van haver d’anar per ell,  perquè cada fester ha de saber que prendes deu i no ha de portar. Per part de  Ia Glòria Infantil va ser el xiquet Marcos Segura. Per fi, i després d’un llarg any, 

arriben els dies 21,22,23 i 24 d’Abril tots ells inoblidables per a tots els festers, i  és clar amb molta sort no van ser passats per aigua. Quant al dia “dels Musics”,  com cada any conjuntament festers i socis va tindre lloc el sopar de la “Nit de  l’OIla”, juntament amb la nostra banda de Palomar per a posteriorment formar  pels carrers de la nostra ciutat.  

Bé, va arribar el 22, dia de l’Entrà, la nostra representació en la diana va  estar representada pels següents trams i festers que a continuació es detalla:  – Arrancà: Javier Martínez, José Blanes, Fco. Rubio, Rafael Rubio, Juan  MenguaI, José Romá, Agustín Baena, Gervasio Herrera, Agustín  Martínez i Fco. Rodríguez sent el cap: David Plá (fill).

– País València: Salvador Segelles, Angel Ribera, Ignacio Carbonell,  Manuel Campillo, Javier Rufino, Santiago Amador, Jorge Martí, Antonio  Albert, Gonzalo Pascual i Alejandro sent el cap: José Soler. 

– S. Nicolás: Jorge Ripoll (substituït per Salvador Albero), Ricardo  Castelló, Sebastián López (el qual, no va acudir i va ser substituït per  José Soler), David Plá (pare), Fco. Albert, Juan Jordá, Fco. Ribera,  Benjamin Nadal, Antonio Matarredona i Manuel Vinader, sent cap:  Francisco Clemente, que va ser substituït per Jorge Ripoll a causa de la  defunció d’un familiar.  

Seguidament es va passar a l’esquadra de l’any 82 la qual va ser  formada pels següents festers: Navarro, Cano, Castelló (Jaime), E. Brotons,  Segura, Ricardo Alcaraz, Octavio Sancho, Vicente De la Creu, (que va ser  substituït per Angel Ribera a causa de la defunció d’un familiar), Juan Pérez,  José Revert, Ismael Pérez i Angel Amador, sent cap: Enrique Ripoll. Va ser  Cop en l’entrada el *fester Salvador Segelles i banderer: Ignacio Carbonell,  quant a tot el trajecte esmentat va estar correctament i sense cap contratemps. 

Quant al dia 23, va tindre lloc la processó general, la qual va estar molt  concorreguda i excepcional, a part del retard que va haver de la imatge de Sant  Jordi per causes alienes. I ja arribem a l’últim dia que per a uns va ser esperat i per a uns altres no és a dir “Els Trons” ja que aquest dia tancava les festes de  l’any 82, cal destacar que el *cop va ser compartit pels *festers Juan Navarro i  Ricardo Segura. 

Es fa constar en la present memòria la carta enviada a Sr. Jorge  Silvestre Andrés, donant-li les gràcies pel local que gaudim al carrer Beat  Nicolás Factor (La Cordeta), de la qual s’adjunta còpia d’aquesta.  

Per a finalitzar la Junta Directiva agraeix a tots els festers la seua  col·laboració i prega encaridament se li disculpe si en algun moment va tindre  alguna fallada, perquè la seua única meta era aconseguir la màxima brillantor  en tot el llarg any de festa. 

ALCOI 1.982 

Fdo: Francisco Clemente Sanjuán (Secretari)

ANNEX: Finalment cal ressenyar quant a l’apartat esportiu que l’equip de  futbito aquest any ha collit importants èxits sent un dels millors quant a la seua  categoria, destacant el subcampionat en el trofeu Alferes moro i la brillant  campanya realitzada en la lliga de 3a divisió. També per aquest any hem estat  representats en el campionat de petanca, però sembla ser que el futbito ho  acapara tot i els nostres representants no han tingut la suficient calor i alé per  part de tots.