Crònica de 1992

És inevitable, amics festers, en començar aquesta crònica anual  assenyalar les limitacions que comporta aquest ofici de memorialista, la  dificultat que suposa haver de resumir en uns pocs fulls tot el que ha estat un  any ple de cites al voltant de la nostra festa. Perquè, és clar, no es tracta,  només, de consignar-hi els actes més rellevants, més diguem-ne  “espectaculars”, sinó tot eixe entramat de situacions que ens fan viure la festa  tot l’any a glops petits. La festa, la nostra festa, no són només els tres dies  grossos; la festa alcoiana és un espai que els ciutadans d’aquest poble ens  hem anat forjant entre la fidelitat a una tradició ancestral i un acomodament als  nous temps. Heus ací la seua grandesa: la festa és el nostre Iloc d’encontre  col·lectiu, és la nostra manera d’afirmar-nos com a membres d’una comunitat  que té personalitat pròpia, una manera d’expressar-se i de veure i viure la vida. 

Però en fi, com diu el refrany: “qui fa el que pot no esta obligat a més“.  I amb aquest convenciment, i la consideració que el vostre sofert cronista  passa la major part de I’any a la dues vegades Ileial (i estranya, com hi ha  món!) ciutat de València, passem a relatar I’esbós del que ha estat la festa  d’enguany.  

LA DINÀ.- Al mes de juny, quan la majoria dels festers encara estan fent la  digestió de la festa abrilenca, té Iloc aquest acte de germanor aragonesa. El  gros de la nostra filà es reuneix aquesta volta a I’hospitalari poble d’Alcocer de  Planes, a la comarca veïna del Comtat: sabor de terra profunda a les envistes  de l’estiu, menjar, beure i no creure; reunir-se en el primer acte oficial i anar  comentant les incidències festeres i preparar la festa 93. És llei festera: encara  no hem acabat la festa d’un any i ja ens preparem per a la següent. Sobretot  quan s’acosten anys de càrrecs, com és ara el nostre cas. 

A l’estiu, tota cuca viu“. Així acarem el dolç parèntesi estival, que qui  és fester per a la festa ho és per a la resta de coses. A la muntanya, a la platja  o a la ciutat els voluntariosos aragonesos, sota l’implacable sol dels mesos  estivals, guarden en un racó il·luminat dels seus cors una marxa cristiana i una  fraternitat de colzes que es desplegaran quan arribarà l’ansiat mig any.

EL MIG ANY.- Tot Alcoi de nou al carrer, a l’octubre, amb els primers freds  muntanyencs. Com sempre, a la Glorieta, se celebra el tradicional concurs  d’olleta (la rima ha estat casualitat). Els aragonesos deixen ben alt el seu  pavelló i preparen una olleta d’aquelles que no es mengen cada dia i que  presenta els fesols, les penques i la botifarra en el just punt de sal i de cocció.  Al final, com que sobre gustos, diuen, no hi ha res escrit, no s’emporten cap  premi i el nostre patró Sant Jordi, visiblement contrariat, deixa caure el ruixat  que havia estat anunciant durant tota la vesprada: escampada general, aigua a  bots i barrals, i els aragonesos i tots els festers a plegar els trastos del  xiringuito, adornat amb més imaginació que recursos materials, que és el que  val, i fets una sopa cap al carrer de la Cordeta, que hi ha bona olleta, música  dels de Palomar i alegria general (xe, perdoneu-me: la rima dels collons em fa  anar a rebolcons). Sopem en germanor, entonem càntics fraternals, mengem a  dos queixos l’olleta no premiada i bevem el licor dels déus, ja sabeu, eixe  beuratge màgic que segons el nostre estimat Ovidi Montllor (i puc certificar  que hi entèn bona cosa) ens fa germans. I, acabat el sopar, cap a dalt, pel  carrer Sant Nicolau, a la Font Redona, punt de partida de la desfilada  aragonesa. Ja els aragonesos són multitud pel carrer disposats a donar festa a  Alcoi i baixen amb la inevitable Dolores, tonaeta que produeix més d’un mal de  cap a algun sofert fester. 

I el Mig Any, eixa data solemne que divideix l’any fester en dues meitats,  ens avisa que ja només queden sis mesos, llargs sis mesos, per a l’abril; sis  mesos que passaran entre assaigs i preparatius al local de la filà. I quasi sense  adonarnos-en, passem el meridià de les festes de Nadal, que és quan els  festers es veuen ja abocats a la primavera alcoiana i, també, a cremar els  últims cartutxos per liquidar la fulla abans no els envestisca el bou i les seues  banyes. 

ELS TRES DIES.- La festa d’enguany no ha estat prolífica en nit d’entraetes,  cosa que, si per un costat és motiu de disgust fester, per l’altra ens deixa  fresquets, o quasi, per acarar amb bon humor i en plena forma la famosa  trilogia. Però no ens precipitem: abans hi ha la GLÒRIA, amb tres  protagonistes destacats, Octavi Sancho, com a Glorier Oficial, Vicent de la 

Creu, Glorier de I’Hospital, i David Lozano, Glorier Infantil. Estem segurs que  els tres, amb la col·laboració de la filà en ple, van complir amb escreix la tasca,  I’agradosa tasca, per què van ser elegits. El vostre sofert cronista, però, s’ho va  haver d’imaginar tot, perquè aquells dies era de viatge per Escòcia, país amb  que els alcoians ens podem sentir ben units, entre altres coses i paral·lelismes,  per un parell de qüestions ben palpables: la “devoció” a Sant Jordi i la  tendència gregària que ajunta les seues gents al voltant d’alguna beguda  espiritosa i cants fraternals. 

EL DIA DELS MÚSICS.- O “qui no té la vespra no té la festa“. Vint-i-u d’abril  al vespre, a Alcoi. Segurament amb això ja està tot dit, si no fóra que l’ofici de  cronista ens obliga a continuar amb el resum. Abril com pocs, aquest: el cel  límpid sense cap taca, un temps benigne que no fa presagiar enguany cap  ruixat d’última hora i que ens deixarà vagarejar pels carrers de la nostra ciutat,  que és el que més ens agrada. 

Cantat l’himne de rigor a la plaça principal, tots els aragonesos a la filà a  menjar l’olla en companyia dels fidels músics de la Vall d’ Albaida, sempre  incansables. Sobre les virtuts de la menja alcoiana d’aquesta nit, la cosa va  repartida: hi ha qui en canta les excel·lències i hi ha qui, més expert o més  exigent en temes gastronòmics, sempre té algun motiu de queixa. I fins i tot hi  ha més d’un afamat fester, de calbot en diríem, que confessa no ser amant del  plat que dóna nom a la vespra, per bé que en aquest apartat el cronista  s’estima més obviar-ne el nom. L’olleta, el cafè i la germanor en la  imminència de la festa fan els seus efectes. Acabat el sopar, festa gran,  multituds d’alcoianes i alcoians pels carrers costeruts i il·luminats, com manen  els cànons, i ja tenim de nou la “Doloretes” fent-nos entonar el càntic dels de  Calatayud i menejar els culs com no ho faria una mestissa carioca en ple  carnaval de Rio de Janeiro. Hi ha, com sempre, qui allarga la festa i qui,  seguint el prudent consell proverbial, es retira a hora per assegurar la seua  presencia a l’hora de la DIANA

LA DIANA.- Tot debades, perquè sembla que algú, en l’ombra, escriu el nostre  destí amb independència moltes vegades de la nostra ferma voluntat de festers  alcoians. I així, qui ha d’arribar tard a algun lloc, perquè així està escrit, ja pot 

alçar-se ben de matí, posar-se el vestit d’aragonés sense taca, despertar els  companys de filà, preparar-los cafè calent i herberets aromàtics, aguantar  estoicament capa i casc, que per enigmes que ignorem, oh pobres mortals, i  causes imprevisibles, arribarà tard a l’arrancà de diana. Encara que allí estan,  mentre les campanes voleien al matí suau del 22 d’abril, els aragonesos:  Miquel Àngel Cano, Òscar Moreno, Rafael Martínez, Francesc Rodríguez,  Rafael Rubio, Xavier Rufino, Ignasi Carbonell, Antoni Albert, Francesc  Rubio, Rafael Figuerola i, de caporal, Miquel Àngel Olcina, que fan la  màgica arrancà de Diana. I després, per al trajecte del País Valencià, Moisés  Llopis, Joaquim Navarro, Carles Ferrer, J. Martín Araque, Rafael Miralles,  Antoni Munuera, Joan Seguí, J. Andrés Hernández, Julià Medina,  Francesc Valor, Lluís Torró i, de caporal nou de trinca i que es presenta  en societat, el Sergi Rodríguez, el qual avala en brandar l’espasa la magnífica  escola de caporals que és la nostra fila. 

I ve el trajecte més apreciat de la Diana, després de l’arrancà: Sant  Nicolauet, des del Partidor. Els privilegiats són: Joan Jordà, Santiago  Navarro, Ismael Pérez, Miquel Àngel Caballero, Perfecto Valero, Josep  Andrés Castelló, Rafael Gozàlvez, Josep Lluís Valero, Enric Brotons i  David Pla. Al comandament de I’esquadra, Josep Antoni Català

De la Diana, a part bromes i veres, en queda el comentari d’un conegut  veterà de la filà: ‘Lo bonico és que l’esquadra avance soles, sense mirons  als costats que n’impedesquen I’adequada perspectiva“. Doncs sí senyor, i  més raó que un sant. 

L’ENTRÀ.- Acabada la Diana, esmorzar de rigor al carrer de la Cordeta. Es  comenten anècdotes i incidències i es fan els últims retocs per a l’ENTRÀ,  tasca que enguany correspon al Negre, que acompleix a la perfecció el seu  treball. Els de l’esquadra de l’Entrà d’enguany han volgut Iluir més la festa i  s’han procurat un reforç de músics, a escoti, que bufaran pels carrers alcoians  com poques vegades es pot vore. Els de Palomar no deceben les expectatives  suscitades i escometen la difícil marxa cristiana d’una manera esplendorosa.  Visca Alcoi i visca Sant Jordi! “Els Aragonesos som el milloret de la Festa“,  que diu la nostra cançó.

Un temps de llum abrilenca, autèntica, acompanya tot el recorregut de  l”Entrada cristiana, i també la mora. Multituds d’aragonesos, aragonesets i  aragonesetes, en el Iloc que els correspon, i al final, l’esquadra que enguany  integren Francesc Ribera, Joan Carles Pérez, Josep Vicent Olcina, Jordi  Martí, Joaquim Espí, Josep Ignasi Garcia, Antoni Reig, Josep Miquel  Pérez, Joaquim Nebot, Santiago Amador i Lluís Ríos i, de reserves,  Ramon Cuadros i Rafael J.Aracil. Fa de caporal oficial Jordi Martí.  L’abanderat és, per voluntat pròpia, Salvador Albero, Saoro, i porta  l’estendard de la nostra filà amb el cap ben alt i l’orgull que és menester en  casos com aquest. 

SANT JORDI.- El dia de Sant Jordi, d’igual fortuna climàtica que la vespra, ja  se sap: dinar multitudinari de festers i dones al local de la Cordeta, dia  d’agulletes i regals, felicitats a tots els Jordis, que no són pocs, i cera i  processons. I l’alegria insubornable de ser tots junts un any més a Alcoi per  festes. Anotar en aquest capítol la presencia destacada d’un aragonés, de  càrrec regidor, en Francesc Valor i Sanjuán, que l’endemà faria promesa de  devoció, convertit lluminosament a la fe del nostre patró, a Sant Jordi, per  causes que s’explicaran més avant. 

EL DIA DELS TRONS.- I passat el de Sant Jordi, que algun que altre fester  aprofita per reposar forces, per “descansar”, entre cometes, ve la batalla  incruenta que coneixem per DIA DELS TRONS O DE L’ALARDO. Calfem els  trabucs i esmorzem com cal a la filà. Algun que altre fester, per la cara que fa,  sembla que ja torna de la Batalla quan encara no ha començat. I una anècdota  que ens cal apuntar i que redobla la nostra fe en Sant Jordi i els seus miracles:  el trabuc d’un aragonés despistat passa tres dies a la via, propet de Batoi,  abandonat de la mà de déu -però no de Sant Jordi, segons sembla- i és  recuperat, intacte, a temps per a la batalla. I heus ací com l’amic Paco Valor es  va convertir al jordianisme devot i com es va estalviar més d’un calbot  aragonés. Visca Alcoi i visca la festa! 

Exèrcit nombrosíssim d’aragonesos pels carrers que els són assignats  per disparar i, acabada la batalla matinal, al carrer de Sant Blai, com ve sent  costum, vermut a escoti amb els nostres músics, cants de fraternitat i 

formacions comandades per un cèlebre veterà d’aquest guerra lúdica que  manega la cadira amb la mateixa facilitat que la porra o l’espasa. N’endevineu  el nom? Mel exagerat, el vermudet de Sant Blai, amb la companyia de maseros  i algun que altre moro despistat. Incombustibles, els aragonesos, com sempre:  per donar festa a Alcoi. Entonem allò de “Moros españoles” (vaja un nom, per  Sant Jordi!) i el càntic dels de Palomar: 

Ací s’arranca Palomar. 

Diuen que som tios “matxos”, 

més que bevem café d’Alcoi 

no mos voràs mai borratxos. 

Allà del poble d’on “vinguem” 

quasi ningú no mos vol. 

Tots sabem qui té la culpa: 

tota la culpa la té 

el café licor d’Alcoi. 

I com també és tradicional, del carrer de Sant Blai, per Sant Tomàs, la  Plaça, i Sant Nicolau, al local a dinar, fent una magnífica exhibició de marxa  lúdica, els aragonesos desfilen component un mosaic meravellós sota el sol  implacable del migdia alcoià, la creu de Sant Jordi i les Quatre Barres Roges  de la nostra terra al pit i al cor. El cronista s’ho veu des de la vorera perquè no  en vol perdre detall, que el ciri és curt i la processó Ilarga, per bé que hi ha  més dies que Ilonganisses, diuen. 

Durant el dinar del Dia dels Trons, dinar fester per excel·lència, es ret un  entranyable homenatge a un dels fundadors de la filà, l’amic Enric Miquel  Carbonell, “Moscardó”, octogenari que demostra que en assumptes de festa i  de memòria els anys són una broma, pesada, del destí, ja que amb l’espasa a  la mà el nostre veterà es troba com el primer dia. És obsequiat amb unes  paraules del Primer Tro de la filà, En Ricard Segura, i un recordatori d’aquest  dia. 

Acabat el dinar, d’una qualitat més que remarcable (en la memòria  queda la “sopeta” de l’any anterior), a cremar tota la pólvora que queda en les  cantimplores i els cors dels festers, que ja és l’últim dia. Amb l’Aparició els 

alcoians tornen a véncer els irredempts sarraïns i els més voluntariosos, a la  Plaça, cremen els últims cartutxos en els populars i entranyables Soparets i es  diuen: “l’any que ve que mos ho millore“. Els uns passaran els ponts, d’altres  muntaran costeres, que ja s’acosta el merescut Descans i haurem d’anar  pensant a preparar la festa de l’any proper i de l’altre, i de l’altre, que bona cosa  els espera als esforçats aragonesos. 

I amb això cloem el mínim relat de la nostra festa d’enguany. Les coses  que s’han quedat al tinter que queden en la memòria de cada u, i el que ací es  consigna, amb més bona voluntat que memòria, siga història de la Fila i d’Alcoi. 

L’anv que ve que mos ho millore i que tots els qui ací estem, i molts  altres, amb l’esperit ben obert ho puguem vore. Salut, festa, i gràcies per la  vostra atenció. 

Manel Rodriguez-Castelló. Alcoi 

27 de juny del 1992