Antiga seu de Batoi

Les arrels d’aquesta Filà es troben en aquest barri de l’extraradi d’Alcoi. Sabem que la seua ubicació va ser un dels motius pels quals l’Associació de Sant Jordi va aprovar la creació de la Filà. Els seus fundadors, oriünds del barri i l’activitat que propiciaven entre els seus veïns van dotar, i doten, d’un caràcter especial als components de la Filà Aragonesos.

“En el bar Seba de Batoi es fan les primeres reunions i projectes de la Filà i és on es tria la ballesta com a arma”,

Rodríguez i Castelló, Manel; Revista Any d’Alferes 1994; Filà Aragonesos, Alcoi; 1994; pàg. 8-9.

En Batoi va nàixer la idea d’aquesta nova Filà. Al seu cinema va tindre lloc la presentació del vestit i en aquest barri es va establir la seu des de la qual acudien al centre d’Alcoi per a desfilar. Curiós és conèixer com la Junta de la Filà Aragonesos dels seus primers anys tenien organitzat l’hostalatge dels músic, encoratjant als veïns del barri al fet que els allotjaren a les seues cases.

“La idea de crear una comparsa en la popular barriada de Batoi, consisteix en una particularíssima raó: donar-li un gir complet al desenvolupament de la comparsa alcoiana. Ací a dalt, la nostra comparsa i Batoi seran una mateixa cosa. Units a nosaltres funciona un montepío, al qual pertany un bon nombre d’afiliats a la comparsa, i la plantilla d’individus és tan elevada com pot ser-ho la de qualsevol comparsa d’antiga soca. No falten bons patricis i mecenes que han promés l’ajuda i el suport necessaris. Anote vosté que un dels protectors ens facilitarà la confecció del indument, regalant cada any dos vestits. A la manera de les Falles valencianes, Els Aragonesos rebran el suport constant dels veïns del barri, i nosaltres, després de complir amb els actes oficials de les Festes, viurem i farem viure la festa de Sant Jordi en Batoi”;

Entrevista a Salvador Sellés; Ciutat. Setmanari d’informació, Art i Lletres; 25 de juliol de 1961; Alcoi.

La Filà Aragonesos va mantindre la seua seu en el pis superior del Bar Seba fins a 1968. Després d’un debat intern dels membres, perquè uns volien traslladar la seu fora de la barriada de Batoi, es van situar a partir d’enguany al carrer Serrella número 14. En la notícia del 25 de març de 1969, publicada en el periòdic Ciutat, en el qual es relatava la inauguració de la nova seu, la van descriure de la següent manera:

“La nou seu social dels Aragonesos està instal·lada amb refinat gust, podent ser qualificada com un dels millors locals de les comparses d’Alcoi”

En l’actualitat, la seu es troba al carrer la Cordeta. La seua primera remodelació va tindre lloc en 1998. Aquesta remodelació incloïa una pintura mural amb temes alcoians i festers realitzat per Javier Rufino. Amb el pas dels anys, la Filà ha canviat d’aspecte adaptant-
se als temps, i la seua antiga seu ha caigut en desús. Malgrat això, la Filà mai ha oblidat les seues arrels, que continuen manifestant amb orgull, tal com deia Salvador Sellés en els inicis de la Filà, “la nostra comparsa i Batoi seran la mateixa cosa”.